Verwijzen naar KNW

Kunst Natuur Welzijn is er voor inwoners uit Soest en Soesterberg. Als je als zorg- of hulpverlener in deze gemeente werkzaam bent, dan kun je deelname aan een activiteit van Kunst Natuur Welzijn adviseren aan patiënten of cliënten. Gebruik óf een verwijsbrief voor Welzijn op Recept (de welzijnscoaches zorgen dan dat de patiënt of cliënt bij KNW terechtkomt), óf stuur een e-mail rechtstreeks aan info@kunstnatuurwelzijn.nl. Vermeld naam, telefoonnummer en/of e-mailadres van de patiënt of cliënt. Wij nemen dan contact op met deze persoon.

Dus als je werkt als:

– huisarts of ondersteuner
– fysiotherapeut of ondersteuner
– sociaal-maatschappelijk werker
– buurtsportcoach
– klantmanager BBS
– GGZ-medewerker
– diëtist en/of leefstijladviseur
– coach en/of therapeut
– medewerker in een wijkteam
– pastoraal werker
– jeugdhulpverlener of schuldhulpverlener
– medewerker ouderenzorg

En als je te maken hebt met bijvoorbeeld:

– mensen die kampen met gevoelens van somberheid, depressie, rouw, angst, gebrek aan zingeving
– mensen die kampen met sociale isolatie en eenzaamheid. Denk aan mantelzorgers, alleenstaanden, ouderen, studenten
– mensen die een grote verandering meemaken, zoals door ziekte, een verlies, burn-out.

Als je vragen of suggesties hebt bel nummer 06 81069001 (Floor de Graaf).

Contact

Deze website is beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.

KNW is mogelijk gemaakt door

Sponsor